TOTTELEVAISUUSKOE


Tottelevaisuuskoulutuksen (toko) tavoitteena on opettaa koiralle asiallista ja hallittua käyttäytymistä sekä ohjaajalle koiran käsittelytaitoja. Tottelevaisuuskokeissa (eli toko-kokeissa) testataan koulutuksen tasoa eli koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötäja koiralle opetettujen liikkeiden hallintaa, saadaan tietoa koirien oppimiskyvystä sekä tarjotaan koirakolle harrastusmahdollisuus. Tottelevaisuutta voi harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita, sillä perustottelevaisuus kuuluu jokaiselle koiralle ja se luo myös pohjan muiden lajien harrastamiselle.


Historiaa
Suomen Kennelliiton toko-toimikunta aloitti vuoden 1967 loppupuolella kehittämään seura- ja kääpiökoiraryhmille aktiivista toimintaa. Tavoitteena oli yhteiskuntakelpoinen koira ja lisäharrastusta ko. ryhmille. Ensimmäiset epäviralliset toko-kokeet järjestettiin vuonna 1968 näyttelyiden yhteydessä, joista Hangon kaikkien rotujen näyttely oli ensimmäinen. Ensimmäinen kilpailija pari oli karkeakarvainen mäyräkoira. Toko:n säännöt virallistettiin vuonna 1969 ja yhteiskuntakelpoinen koira -teemalla koe vapautettiin vuonna 1974 kaikille roduille.Tuolloin luokkia oli kolme eli alokasluokka, avoin luokka ja voittajaluokka. Vuoden 1991 jälkeen tokossa on kilpailtu neljässä luokassa eli edellä mainittujen lisäksi tuli vielä erikoisvoittajaluokka.


Ketkä saavat osallistua toko-kokeeseen?
Tottelevaisuuskokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.


Koetoiminta
Tottelevaisuuskokeissa on neljä luokkaa: alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Koira saa siirtyä luokasta toiseen yhden 1-palkinnon saatuaanja sen pitää siirtyä kolmannen 1-palkinnon jälkeen. Koira saa koulutustunnuksen
tietystä luokasta, kun se on saavuttanut siinä kolme 1-palkintoa ja esimerkiksialokasluokan koulutustunnus on TK1.
Tottelevaisuudessa järjestetään tavallisten kaikille avoimien kokeiden lisäksi kansainvälisiä tottelevaisuuskokeita, piirinmestaruuskokeita, tottelevaisuuden Suomen mestaruuskilpailut, Pohjoismaiden mestaruuskilpailu ja maailmanmestaruuskilpailu. Suomessa tokon taso on erittäin hyvä, mistä kertovat suuri harrastajamäärä ja hyvä menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa.


Miten harrastus aloitetaan?
Koulutus on helpointa aloittaa ohjatusti esimerkiksi paikallisessa koirakerhossa. Koulutusta tarjotaan lähes kaikissa Suomen koirakerhoissa. Yleensä koulutusryhmään pääsee mukaan, kun pennun rokotukset ovat kunnossa. Sitä ennen pennulle voi opettaa perusasioita, esim. luoksetuloa, kontaktia ohjaajaan,istumista ja mukana kulkemista. Taitojen karttuessa voi hakeutua kilpailullisia tavoitteita omaaviin ryhmiin ja sitä kautta mukaan koetoimintaan. Lisätietoja koirankouluttamisesta saa parhaiten paikallisista koirakerhoista ja koirakouluista. Näissä toimii myös Kennelliiton kouluttamia koulutusohjaajia.


Lähde: Suomen Palveluskoiraliitty ryhttps://www.palveluskoiraliitto.fi/lajit/totteleva...